Bài Thơ Kinh Dị (Phóng tác)

Bia-BaiThoKinhDi_resize.jpg

* LOẠI HOA TÍM : dành cho tuổi 16 – 18.

* Tác giả: NAM QUÂN
* Nhà xuất bản Tuổi Hoa
* Nguồn: BD sưu tầm và đánh máy

* CÙNG MỘT TÁC GIẢ :
+ Loại hoa đỏ:
- Hai Tờ Di Chúc
- Đồng Tiền Giả
- Chiếc Mai Cua Đốm
- Rắn Thần Họ Lý (đang tìm)
- Ngọc Báu Ngai Vàng
- Phiến Đá Hoa Cương
- Bức Mật Thư
- Bộ Khuy Kỳ Lạ

+Loại hoa tím:
- Đất Ngịch

Những tác phẩm có chú thích " đang tìm" , quý độc giả nào có hay tìm được xin scan, đánh máy hoặc liên lạc qua e-mail ng_thuc_doan@yahoo.com.
Chân thành cám ơn .